Roulette system

Roulette är ett spel som styrs väldigt mycket av slumpen. Trots det gäller det att vara strategisk, annars är riskerna överhängande att du inte blir särskilt långvarig vid roulettbordet. För att hjälpa roulettspelare att vara taktiska, finns olika system framtagna inom roulettvärlden. Dessa gör det lite enklare att veta hur man ska tänka kring sina spel. Det handlar i korta ordalag om att man ska vara lite mer konkret i sitt spelande. Systemen består överlag av en sorts mall som man ska följa. Ofta handlar det om att man ska agera på ett visst sätt vid förlust och ett annat vid vinst. På så sätt skapas ett mönster som man rekommenderas att följa.

olika system för roulette

I roulette finns generellt två olika kategorier av satsningar. Dels de enklare med mindre risk. Genom att konsekvent använda sig av dessa kan du få bankrullen att hålla längre, samtidigt kommer du inte vinna några större summor. Det finns även betydligt riskfyllda insatser, som å andra sidan betalar väl när dom sitter. Satsningssystemen handlar mycket om att förhålla sig till dessa varianter. Många system liknar varandra rätt mycket, men det finns avgörande skillnader dem emellan som vi ska gå igenom här.

Martingale systemet

Detta är ett av de allra kändaste satsningssystemen. Martingale är egentligen ett samlingsnamn för ett flertal olika satsningsmetoder, alla utvecklade i 1700-talets Frankrike. Men med tidens lopp har namnet blivit förknippat med just denna speciella strategi. Martingale är mycket enkelt utformat och går ut på att konsekvent på spela på bordets utsida.

 •  Grundstrategin är mycket enkel, varje gång du förlorar ska du dubbla din insats för att försöka vinna den summa du förlorat.
 •  Varje gång du vinner går du tillbaka till grundinsatsen, för att inte ta för stora risker.
 •  Eftersom du alltid dubblar insatsen när du förlorar kommer varje vinst täcka upp för den totala förlustsumman. På så sätt går det fort att vinna tillbaka hela bankrullen, då du gör det direkt på en enda insats.
 • Det finns dock stora risker med systemet. Dess avsaknad på reflektion och insikt kan bli förödande. Eftersom man hela tiden ska vara så konsekvent så kommer man inte frångå systemet, inte ens när man är inne på den allra sista biten av bankrullen.
 • Du riskerar höga belopp kort tid in i spelomgången. Det gör att risken blir överhängande att man ganska snabbt får lämna bordet på en dag när man inte riktigt har turen med sig.

Fibonacci systemet

Namnet Fibonacci kommer från en särskild nummerserie som matematikern med samma namn uppfann.

 •  Den här talserien börjar med en nolla och en etta.
 •  Regeln som efterföljer är hela tiden att nästa nummer blir summan av de två föregående.
 •  Det innebär att serien startar 0,1,1,2,3,5,8,13,21, och så vidare.
 •  I roulette översätts detta till att man tar ett steg framåt vid förlust och två steg bakåt vid vinst. Man översätter följaktligen varje nummer till den valuta man spelar i.
 •  Innan dess bestämmer man en grundinsats som man alltid multiplicerar talet med. Det kan vara lämpligt att börja på 1, eftersom multiplikationer med 0 alltid blir 0 och för att det är riskfyllt att börja för högt. På så sätt är det likt Martingale Systemet, eftersom man ökar sina insatser vid förlust och vice versa. Det liknar också Martingale i det avseende att man konsekvent spelar på outside bets.
 •  Den största risken med systemet är att man når upp till bordets maxinsats snabbt om man inte har flytet med sig. Genom att man bara tar två steg bakåt vid vinst ligger man hela tiden rätt högt. Samtidigt kan det ju ge rätt höga vinster emellanåt.

system

D’Alembert systemet

Det här satsningssystemet togs fram av matematikern Jean le Rond D’Alembert på 1700-talet. Det kallas ibland pyramidsystemet, eftersom det mönster man följer påminner om en pyramid. Det påminner om de föregående systemen, då det rör sig om lågrisksatsningar, höjningar vid förlust och minskningar vid vinst. Men det finns ändå en del skillnader.

 •  Här bestämmer man en enhet som man hela tiden använder för att bestämma varje satsning.
 •  Låt säga att bordets lägsta insats är 10 kronor och man väljer den summan som grundenhet. Det kan vara bra att välja en låg enhet för att inte nå upp till maxnivå för tidigt.
 •  När du förlorar lägger du på 10 kronor och när du vinner drar du bort 10 kronor på din insats.
 •  Det är riskfyllt eftersom du riskerar bli kvar på en hög nivå, samtidigt finns ju chanser till höga vinster.
 •  Detta system är dock inte lika aggressivt som Martingale, där du hela tiden dubblar insatserna och riskerar en kort resa vid bordet.
 •  Gemensamt för alla de här systemen är att de aldrig garanterar några vinster och en roulettkula har inget minne. Att kulan har stannat på röd 10 gånger i följd ökar inte chansen att nästa utfall blir svart.

Paroli systemet

Det här systemet har ett helt annorlunda tankesätt, jämfört med de föregående.

 •  Här ska du istället öka insatserna vid vinst. Anledningen till detta är dock rätt godtycklig, då man menar att en roulettspelare hamnar i särskilda ”lyckoperioder”.
 •  Tanken är då att passa på att satsa ordentligt när man har flytet igång. Som vi dock varit inne på finns ingen logik i detta, då roulettkulan vare sig har något minne eller formkurvor. Det blir därför en extremt riskfylld strategi.
 •  Fördelen är dock att man låter sin insats vara orörd vid förlust, vilket gör att förlustperioderna inte är lika kostsamma. Det är snarare vinstperioderna som är farliga.

Tanken med det här systemet är nog snarast att kliva av efter en fin vinst. Även Paroli systemet spelas på bordets utsida, de enklare satsningarna.

Relaterade Artiklar: