Räkna kort i blackjack

Att räkna kort i blackjack är en teknik som används för att bestämma förmodade fördelar i spelet genom att följa vilka kort som delats ut från en kortlek. Grunden i strategin ligger i att tilldela ett värde till varje kort och hålla koll på en räkning som ger spelaren information om sammansättningen på de återstående korten i leken.

förväntad vinstökning med korträkning

Den mest grundläggande metoden för korträkning kallas ofta för Hi-Lo. Här är ett förenklat system för att förstå värderingen av korten:

 • Höga kort (10, knekt, dam, kung, ess): -1
 • Mellersta kort (7, 8, 9): 0
 • Låga kort (2, 3, 4, 5, 6): +1

När ett kort dras, justerar spelaren sin räkning baserat på kortets värde. Om till exempel ett lågt kort delas ut, ökar räkningen med ett, vilket indikerar att fler höga kort finns kvar i leken och därmed ökar spelarens fördel.

Fördelar med att räkna kort:

 • Ökad precision: Korträkning ger bättre beslutsunderlag för att ta stora satsningar.
 • Speloptimering: Spelaren kan göra mer informerade beslut om när det är lämpligt att stanna, be om fler kort, eller fördubbla sin insats.

Effektiv korträkning kräver övning och tålamod. Spelaren måste vara förtrogen med blackjackregler och strategier, samtidigt som hen håller koll på räkningen utan att visa tecken på att räkna kort, eftersom detta ofta inte ses med blida ögon av casinon.

Korträkningsmetoder

Korträkningsmetoder

SystemSvårighetsgradEffektivitetRekommenderat för
Hi-LoLågMediumNybörjare
KOMediumHögNybörjare/Intermediär
Hi-Opt IHögHögIntermediär
Hi-Opt IIMycket högMycket högAvancerad

Metoder för korträkning är avgörande för den som strävar efter att öka sina vinstchanser i blackjack. Genom att noggrant observera vilka kort som redan har delats ut, kan spelaren finjustera sina insatser och taktiker för ett mer framgångsrikt spel.

Hi-Lo-systemet

Hi-Lo-systemet är grundläggande men kraftfullt och är många gånger rekommenderat för nybörjare. Det fungerar genom att ge varje kort ett värde:

 • Korten 2-6: +1
 • Korten 7-9: 0
 • Höga kort (10, J, Q, K, Ace): -1

Spelaren adderar eller subtraherar värden beroende på vilka kort som delas ut för att hålla räkningen.

KO-systemet

KO-systemet eller Knock-Out systemet liknar Hi-Lo men har en viktig skillnad; det är ett obalanserat system. Kortvärdena ser ut så här:

 • Korten 2-7: +1
 • Korten 8-9: 0
 • Höga kort (10, J, Q, K, Ace): -1

Skillnaden ligger i vad 7värderas till vilket innebär att räkningen inte börjar eller slutar på noll.

Hi-Opt I systemet

Hi-Opt I-systemet är mer avancerat och lämpar sig för de som har erfarenhet av korträkning. Här är kortvärdena:

 • Korten 2-3 och 7-8: 0
 • Korten 4-6: +1
 • Korten 9: 0
 • Höga kort (10, J, Q, K): -1
 • Ess räknas separat för att bestämma en ytterligare justering av insatser.

Hi-Opt II systemet

Hi-Opt II-systemet är för avancerade spelare och är mer exakt än Hi-Opt I med extra kortvärden:

 • Korten 2, 3 och 7: +1
 • Korten 4 och 5: +2
 • Kort 6: +1
 • Korten 8 och 9: 0
 • Höga kort (10, J, Q, K): -2

Detta system kräver noggrann uppmärksamhet och praktik för att kunna appliceras framgångsrikt under spel.

KortHi-LoKOHi-Opt IHi-Opt II
2-6+1+10 (4-6: +1)+1 (4-5: +2)
7-90000
10, J, Q, K-1-1-1-2
Ess-1-10 (Räknas separat)0 (Räknas separat)

Att förstå kortleken

För spelare som önskar att bemästra blackjack är det grundläggande att förstå kortlekens sammansättning och värden. En standardkortlek i blackjack innehåller 52 kort, fördelade på fyra olika färger: spader, hjärter, ruter och klöver. Varje färg består av 13 kort, rangordnade från två till ess.

Kortens värden är kritiska i blackjack, och de tilldelas som följer:

 • Nummerkort (2-10): Värde motsvarande kortets nummer
 • Knekt (J), Dam (Q), Kung (K): Värde av 10
 • Ess (A): Värde av 1 eller 11, beroende på spelarens val

I blackjack är färgerna på korten inte av betydelse; istället är det kortens nummervärden som är viktiga. Spelarens mål är att ha en hand som totalt är högre i värde än dealerns hand, utan att överskrida totalen 21.

En förståelse för dessa värden är grundläggande när man lär sig korträkning, en teknik som används för att spåra vilka kort som har delats ut och vilka som är kvar i leken. Genom att hålla reda på dessa värden kan spelare justera sina satsningar och spelstrategier baserat på vilka kort som fortfarande är möjliga att få tilldelade nästkommande drag.

Det är avgörande för blackjackspelare att få en grundlig förståelse för kortleken och dess komposition för att förbättra sina chanser vid bordet.

Träna på att räkna kort

Träna på att räkna kort

Att behärska korträkning i blackjack är en konst som kräver dedikerad övning och tålamod. Genom målmedveten träning kan spelare finslipa sin förmåga att snabbt och exakt hålla koll på korten, vilket betydligt förbättrar deras odds vid spelbordet.

Att hålla räkningen

När en spelare tränar på att räkna kort, börjar de med att förstå värdet på varje kort. Korten 2 till 6 är vanligen värda +1, korten 7 till 9 har inget värde och anses vara neutrala, medan 10, knekt, dam, kung och ess är värda -1. Spelare måste hålla räkningen genom att mentalt addera eller subtrahera dessa värden när korten delas ut för att bestämma den kvarvarande kortleken sammansättning.

Öva med kortlekar

Det rekommenderas att öva med en eller flera kortlekar hemma. Börja med att blanda en kortlek och vänd korten ett i taget, samtidigt som du tillämpar poängsystemet och håller räkningen. Med tiden kan man öka svårighetsgraden genom att lägga till fler kortlekar eller snabba upp takten för att simulera en verklig spelupplevelse.

Bli snabb och diskret

När man behärskar räkningen är det viktigt att kunna genomföra den snabbt och utan att väcka uppmärksamhet vid ett blackjackbord. Casinon ser inte blidt på korträkning, så det är viktigt att vara diskret. Öva på att räkna kort snabbt och utan synliga räknetecken. Förmågan att behålla räkningen även under störningar och konversationer vid bordet är avgörande för att framgångsrikt tillämpa denna strategi i praktiken.

Korträkningsstrategi i spel

Korträkning i Blackjack är en spelstrategi som kan optimera spelarens odds genom att hålla koll på de kort som redan spelats. Det hjälper i att ta mer informerade beslut både vid satsningar och vid val av spelstrategi.

Satsningsstrategi

När man använder korträkning för att förbättra sin satsningsstrategi i Blackjack, justeras insatsens storlek baserat på kortens räknarvärden. En grundläggande ansats är att öka satsningen när räkningen är positiv. En positiv räkning innebär att det finns fler höga kort kvar i leken jämfört med låga kort, vilket ökar chansen för en blackjack eller en hög handvärde. Många system, däribland Hi-Lo, är populära bland både nybörjare och mer erfarna spelare:

 • Höga kort (10, J, Q, K, A): ( -1 )
 • Mellankort (7, 8, 9): ( 0 )
 • Låga kort (2, 3, 4, 5, 6): ( +1 )

Med denna metod skulle en spelare höja sina insatser när räkningen totalt blir högre och minska insatserna när räkningen är låg.

Spelbeslutsstrategi

Korträkning påverkar också spelaren beslut om när det lönar sig att ta ytterligare kort, stanna, dubbla eller splitta par. När räkningen visar att många låga kort har spelats ut och den kvarstående leken är rik på höga kort, kan det vara fördelaktigt att:

 • Dubbla ner: Särskilt när räkningen är hög och spelaren har en hand som totalt blir 10 eller 11.
 • Splitta par: Om tillståndet i leken är gynnsamt, till exempel att splitta ess eller åttor.
 • Försäkring: Att ta försäkring rekommenderas vanligtvis inte, men med en positiv räkning kan det potentiellt vara en bra satsning om det finns många outspelade ess.

Att använda sig av korträkning för att informera spelbeslut kan vara en effektiv metod för att öka sin vinstchans i Blackjack.

De psykologiska utmaningarna med korträkning

Att bli bra på att räkna kort i blackjack handlar inte bara om att vara grym på matte. Man måste också ha en rejäl psykisk styrka. Du måste klara av allt från stress till att hålla fokus när det verkligen gäller.

Koncentration under press

En av de tuffaste sakerna med korträkning är att hålla fokus under långa stunder. Tänk dig, du måste koncentrera dig medan allt möjligt händer runt omkring dig i kasinot. Spelautomatljud, snack vid borden och kasinopersonal som flänger runt – allt detta kan störa. Att lära sig att hålla fokus, trots alla distraktioner, är nyckeln till att lyckas.

Hantering av emotionella svängningar

En annan viktig aspekt är förmågan att hantera emotionella svängningar. Vinster kan leda till övermod, medan förluster kan ge upphov till frustration eller till och med desperation. En framgångsrik korträknare måste kunna hålla sina känslor i schack. Detta för att fatta välövervägda beslut baserade på logik snarare än impuls. Detta emotionella jämviktsarbete är kritiskt för att maximera vinstpotentialen och minimera riskerna.

Kamouflage och att vara diskret

För att inte dra till sig för mycket uppmärksamhet från casinots folk och vakter, måste korträknare också lära sig att vara lite mer low-key. Det handlar inte bara om att snabbt och effektivt kunna räkna kort, utan också om att kunna bete sig naturligt vid bordet. Att kunna spela utan att det märks att man kör med en smart strategi kräver verkligen en hel del psykologiskt knep och social kompetens.

Riskhantering

Till sist är riskhantering super viktig när det kommer till korträkning. Att känna till och vara cool med risken för att förlora pengar, och att kunna deala med den stressen, är nyckeln. En spelare måste kunna sätta upp och hålla sig till strikta gränser för vad de satsar och hur mycket de kan förlora, för att inte råka ut för ekonomiska problem. Det handlar om självdisciplin och att ha en realistisk bild av spelet, som både en möjlig vinstkälla och en risk.

Casinots kontråtgärder

Casinon har implementerat flera metoder för att motverka korträkning i blackjack. Dessa åtgärder är särskilt utformade för att upprätthålla spelets integritet och minimera fördelar som spelare kan uppnå genom korträkningsstrategier.

Shufflemaskiner

För att försvåra för korträknare har många casinon infört automatiska shufflemaskiner. Dessa maskiner blandar kortlekar kontinuerligt eller efter varje omgång, vilket gör det nästan omöjligt för korträknare att hålla räkningen.

 • Kontinuerliga shufflemaskiner (CSM): Blandar korten efter varje handspel.
 • Automatiska blandningsmaskiner (ABM): Blandar kortlekar slumpmässigt under spelets gång.

Spotters och säkerhet

Casinon använder sig av övervakningspersonal och avancerad teknik för att identifiera spelare som räknar kort. De har tränad personal som kallas ”spotters”, vars jobb är att upptäcka misstänkt spelbeteende och spelare som kan vara korträknare.

 • Tekniska hjälpmedel: Högupplösta kameror och analysprogram för beteendemönster.
 • Säkerhetspersonal: Specialutbildade team som kan ingripa om korträkning misstänks.

Går det att räkna kort i blackjack online?

Går det att räkna kort i blackjack online?

Att räkna kort i blackjack är en känd strategi för att öka vinstchanserna genom att förutsäga vilka kort som är kvar i leken. Denna teknik är dock mest effektiv i fysiska casinon där korten inte blandas efter varje omgång. När det kommer till online blackjack, varierar möjligheten att räkna kort beroende på spelformatet.

Vid live blackjack är det tekniskt möjligt att räkna kort eftersom spelet streamas från en fysisk plats och ibland efterliknar villkoren på ett verkligt casino. Men även här kan det finnas utmaningar eftersom onlinecasinon ofta använder flera kortlekar och blandar dem oftare, vilket gör korträkning svårare.

 • Virtuella blackjackspel använder sig av en slumptalsgenerator för varje omgång, vilket innebär att korträkning inte är tillämplig.
 • Live dealer-spel kan möjliggöra korträkning, men många onlinecasinon tar försiktighetsåtgärder för att förhindra detta.

Vissa blackjack-varianter online kan erbjuda större möjligheter för korträkning, men spelaren bör alltid vara medveten om casinots regler och villkor – många casinon ser inte positivt på korträkning och kan vidta åtgärder mot spelare som använder denna teknik.

Det finns dessutom verktyg och appar som påstår sig assistera spelaren med korträkning online, men det är alltid rekommenderat att noga undersöka lagligheten och rättvisan i att använda sådana hjälpmedel.

Är det olagligt att räkna kort i blackjack?

Att räkna kort i blackjack är en metod som använts av spelare för att få en ökad förståelse för vilka kort som kan komma härnäst i spelet. Denna teknik involverar ett system där spelaren håller koll på de kort som redan delats ut för att bättre kunna förutsäga framtida händelser.

Legala Aspekter:

 • I Sverige är det inte olagligt att räkna kort vid ett blackjackbord.
 • Ingen lag förbjuder denna praxis, och det finns inga rättsfall som direkt adresserar korträkning i ett kasino.

Casinons syn på korträkning:

 • Casinon anser ofta korträkning som en oönskad teknik.
 • De kan vidta åtgärder mot spelare som misstänks för att räkna kort, vilket kan innebära allt från en förmaning till att spelaren avvisas från bordet eller casinot.
 • I värsta scenariot kan en spelare bli portad från casinot.

Legendariska korträknare

Ett av de mest fascinerande aspekterna av korträkning i blackjack är de verkliga historierna om spelare som har använt denna teknik för att uppnå stor framgång. Dessa anekdoter belyser inte bara strategins potential utan ger också en inblick i den spännande världen av kasinospel.

Edward O. Thorp – En Pionjär i Korträkning

Edward O. Thorp betraktas allmänt som fadern till korträkning. Hans bok, ”Beat the Dealer”, publicerad 1962, var den första att matematiskt bevisa att husets fördel kunde övervinnas genom att räkna kort. Thorp använde en IBM 704 dator för att simulera miljontals blackjackhänder, vilket ledde till utvecklingen av det första korträkningssystemet. Hans framgångar på kasinon ledde till omfattande förändringar i hur blackjack spelades och övervakades, inklusive införandet av flera kortlekar och blandningsrutiner för att motverka korträkning.

MIT Blackjack Team – Akademiker Vid Spelborden

Kanske är den mest berömda historien om korträkning den om MIT Blackjack Team. Denna grupp av studenter och före detta studenter från Massachusetts Institute of Technology och andra ledande universitet använde sofistikerade korträkningstekniker och ett strikt teamspel för att vinna miljontals dollar från kasinon runt om i världen under 1980- och 1990-talen. Teamet använde en blandning av olika räkningssystem, kamouflage och roller för att undvika upptäckt, och deras framgångar har inspirerat böcker och filmer, bland annat ”Bringing Down the House” och ”21”.

Ken Uston – Korträkningens Rockstjärna

Ken Uston tog korträkning till en ny nivå med sina teambaserade strategier under 1970- och 80-talen. Uston, en tidigare affärsman, blev berömd för sina metoder för att organisera team av spelare som arbetade tillsammans för att maximera vinster genom korträkning. Hans tekniker och framgångar resulterade i flera rättsliga strider, och han spelade en viktig roll i att etablera rättigheterna för korträknare. Uston publicerade flera böcker om blackjack.

FAQ om korträkning

Fråga: 1. Är det lagligt att räkna kort?
Svar: Ja, att räkna kort är lagligt i de flesta jurisdiktioner. Däremot kan casinon neka tjänst till spelare de misstänker för korträkning.
Fråga: 2. Krävs det en naturlig talang för att räkna kort?
Svar: Nej, de flesta kan lära sig räkna kort med träning och tålamod. Det är mer en fråga om att öva och behärska ett system än en inbyggd förmåga.
Fråga: 3. Hur mycket kan man öka sina vinstchanser genom korträkning?
Svar: Medan korträkning inte garanterar vinster, kan den öka spelarens odds genom att ge en fördel över huset. Exakt hur mycket beror på många faktorer, inklusive vilket räkningssystem som används och hur väl det genomförs.
Fråga: 4. Kan jag räkna kort när jag spelar online blackjack?
Svar: Korträkning är mest effektivt i live-spel. Många online blackjack-spel använder en slumptalsgenerator, vilket gör korträkning ineffektivt. Dock kan det vara möjligt i vissa live dealer-spel, men med begränsad effektivitet.
Fråga: 5. Vilket är det bästa systemet för korträkning?
Svar: Hi-Lo-systemet är ofta rekommenderat för nybörjare på grund av dess enkelhet och effektivitet. Avancerade spelare kan föredra mer komplexa system som Hi-Opt II för större precision.
Fråga: 6. Hur startar jag med korträkning?
Svar: Börja med att lära dig grunderna i blackjack och ett enkelt korträkningssystem som Hi-Lo. Öva sedan med en kortlek hemma, gradvis öka hastigheten och lägg till fler kortlekar. Använda även online-verktyg och appar för att öva i en simulerad miljö.
Fråga: 7. Vad gör jag om casinot upptäcker att jag räknar kort?
Svar: Om casinot misstänker att du räknar kort kan de be dig sluta spela blackjack eller be dig att lämna casinot. Det är viktigt att spela diskret och variera sitt spel för att undvika upptäckt.
Online Casinoexpert & Skribent | +inlägg

Erik Lundberg från Sundsvall har över 20 års erfarenhet inom online casinovärlden. Hans resa började som en spelentusiast, vilket snabbt övergick till en professionell karriär när online casinon började vinna mark i Sverige. Med en skarp blick för detaljer och en förståelse för spelarnas behov, blev Erik en efterfrågad konsult för flera stora svenska online casinon.

År 2015 valde han att sätta ord på sina insikter och blev en frilansande skribent, specialiserad på online casinorecensioner, spelguider och marknadsanalyser. Hans artiklar kombinerar teknisk expertis med en passion för att förbättra spelupplevelsen för svenska spelare.