Räkna kort i blackjack

När man spelar black jack hos ett fysiskt kasino är antalet kortlekar som används av betydelse. Detta varierar från ett bord till ett annat och mellan olika kasinon. Det är vanligtvis minst två lekar, fyra, sex eller åtta. Betydelsen ligger i möjligheten att veta vilka kort som gått och vilka som finns kvar i ”skon”. Ju fler lekar desto svårare blir det att hålla reda på korten. Detta eftersom man bara kan använda sin hjärna till detta ändamål som kallas korträkning. Det finns ingen lag som förbjuder en spelare att använda det som finns innanför kraniet men det ses inte med blida ögon att syssla med korträkning på kasinon. På landbacken får man inte använda vare sig mobiltelefoner eller annan elektronik av den anledningen. Faktum är att privata kasinon i exempelvis Nevada har portförbjudit spelare som bara gjort huvudräkning. Fast i första hand försöker man distrahera dessa med prat eller annat störande. Kasinots fördel, det så kallade ”house edge” är cirka 0,28 procent i blackjack. När personer använder korträkning blir detta ett avbräck i företagets intäkter.

Ett upp, ett i minne

Inom kasinohistorien finns många exempel på spelare som använt strategier för att räkna kort. En viss Thorpe tog fram ett poängsystem som han sedan basunerade ut i bland annat böcker. Systemet kallas ”plus- minus count” eller på svenska plus och minussystemet. Varje kort som är ett bra kort ur spelarens synpunkt får +1. De kort som är bra för dealern, och således dåliga för spelaren får -1. Neutrala kort är så kallade ”nollkort” och räknas inte. Spelaren skall således i huvudet hålla additionsräkning med positiva respektive negativa tal i minne. Räkningen skall inledas efter att lekarna blandats och avbrytas när de blandas om. Med fler pluspoäng skall spelaren öka sin insats och om innevarande resultat står på minus håller man insatserna nere. Poängen beräknas enligt följande: Kort i spektra två till och med sex är plus, tian och klädda kort samt ess är minus och övriga kort är noll. Man skall räkna samtliga kort på bordet och däri blir det en skillnad mot nätspel eftersom man där inte har medspelare. Det blir således färre kort i ett nätkasino än i ett landbaserat.

Håll även reda på mjukt och hårt

Att använda korträkning som strategi under spelets gång kan utnyttjas både som aktiv spelare eller som passiv. Man kallar det sistnämnda för ”back counting”. Detta innebär att man studerar spelet, räknar korten och går först in i spelet när eller om ställningen är mycket positiv. Man kan med denna strategi även använda sig av procenträkning. Klädda kort inklusive ess och 10:or utgör cirka 38 procent av kortleken. När återstående kort innehåller 40 procent eller mer är det dags att ge sig in i leken och satsa. Med större chanser till black jack, det vill säga 21 blir vinsterna större då dessa ger 1,5 tillbaka som regel. Vinst i övrigt ger lika åter som insatsen. Vilket av alla system som är det bästa kan bli svårt att avgöra. Dock anses det att enkla strategier är att fördra.

Samtidigt med korträkning är det viktigt att kunna värdera händer i black jack. Man talar här om mjuka respektive hårda händer. Kortkombinationer som inte innehåller ess är alltid hårda händer. Dock är undantaget kort som inte riskerar att bli tjock, det vill säga låga kort upp till kombination som sammanlagt inte blir mer än 10 poäng. Eftersom ess även kan räknas som 1 poäng kan en sådan hand aldrig bli tjock med tredje kortet.

Gillas ej av kasinon

Den tidigare nämnde Thorpe avser Edvard O Thorp vars idéer utgavs i boken ”The Optimum Strategy in Blackjack” 1956. Den andra av hans böcker blev ännu större succé, den utgavs med titeln ” Beat the Dealer” 1962. Trots alla år de har på nacken är de fortfarande aktuella. Men det system som Thorpe förordade förbättrades senare av Ken Uston. Oavsett studerande av strategier gäller det att träna sig själv för att bli bra på korträkning. Med hjälp av några kortlekar kan man räkna sig igenom dessa gång på gång. Varje tillfälle som slutresultatet blir noll har man lyckats och räknat rätt. Men räkna som sagt med att kasinon tar till motåtgärder om korträkning upptäcks. Visserligen har bara privata kasinon full makt med utestängning men på andra ställen kan man ändå distrahera korträknare.

Den som endast spelar på nätet kan dock glömma allt som har med korträkning i blackjack att göra. Där är kortleken digital och man använder en så kallad ”kontinuerlig omblandningsprocess”, vilket innebär att alla kort utom de som just då är i spel, blandas om och om igen.

Relaterade Artiklar